Τμήματα Αρχαίων Ελληνικών

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι παρέχουμε μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά Α’, Β’ ,Γ’  Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, καθώς και σε επίπεδο VCE.

Οι Έλληνες φιλόσοφοι,ποιητές και συγγραφείς είναι ανάμεσα σε εκείνους τους σπουδαίους ανθρώπους που με το πνεύμα τους έχουν επηρεάσει πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως.H Αρχαία Ελληνική γλώσσα έχει διατηρήσει μία εκπληκτική συνοχή δομής και λεξιλογίου εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχοντας συμβάλει στη δομή άλλων γλώσσεων επίσης,οπότε γιατί να μην επωφεληθούν όλοι οι μαθητές από αυτή τη θετική της επιρροή;

Με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό και διδακτικό υλικό,οι μαθητές μαθαίνουν την αρχαία ελληνική γλώσσα μεταφράζοντας, συνοψίζοντας ή απαντώντας σε ερωτήσεις  βασισμένες  σε αρχαία ελληνικά κείμενα.Οι μαθητές έτσι  μπορούν να αναπτύξουν τις γλωσσικές του ικανότητες  και να εμπεδώσουν  κανόνες ορθογραφίας και γραμματικής.Μελετώντας τους αρχαίους  Έλληνες  συγγραφείς και φιλοσόφους οι μαθητές κατανοούν την επιρροή  και συνεισφορά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.Το επιπρόσθετο πλεονέκτημα των αρχαίων ελληνικών σε επίπεδο VCE είναι η επιπλέον μοριοδότηση .Για παράδειγμα το 2013 , δόθηκαν επιπλέον 16 μόρια  σε μαθητή που πέτυχε τελική  βαθμολογία 30

(source: http: //www.vtac.edu.au/pdf/scaling_report.pdf)

Ώρες μαθημάτων Τετάρτη και Πέμπτη 5:00-8:00 μμ

Classical-Greek-Caryatides