Η ιστορία μας

Sts_Anargiri_HISTORY

Για πάνω από πέντε δεκαετίες, η  Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Oakleigh συμβάλλει στο σημαντικό έργο της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας , έχοντας καθιερωθεί ως ένας αναπόσπαστος φορέας της τοπικής και της ευρύτερης Ελληνικής παροικίας που συμμετέχει ενεργά και αδιάκοπα.

Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας για πάνω από μισό αιώνα, έχει προσφέρει στο Oakleigh και στις  γύρω περιοχές ένα σημαντικό μέσο,ώστε οι Ελληνικές παραδόσεις, ο πολιτισμός, η  ιστορία και η γλώσσα να περάσουν από γενιά σε γενιά.

Σήμερα, το Ελληνικό  Σχολείο των Άγίων  Αναργύρων  συνεχίζει  τη  μακροχρόνια παράδοση προσφοράς στην τοπική Ελληνική κοινότητα που ξεκίνησε πριν από  50 χρόνια. To Ελληνικό  Σχολείο των  Αγίων  Αναργύρων  προσφέρει  ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων  συμπεριλαμβανομένων , προγράμματος προνηπίων για  παιδιά 3-4 χρονών, Νέα Ελληνικά από νήπια μέχρι  επίπεδο  VCE, τμήματα   Ελληνικών  για μαθητές που χρησιμοποιούν  τα  Ελληνικά ως μητρική γλώσσα  βασισμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό της Ελλάδας  και πρόγραμμα Αρχαίων  Ελληνικών  εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Βικτωρίας.

Έχοντας μια καθιερωμένη σχέση με το Oakleigh Grammar, το Ελληνικό Σχολείο των Αγίων Αναργύρων προσφέρει  μαθήματα Ελληνικής γλώσσας υψηλών  προδιαγραφών κι έτσι καθίσταται πρωτοπόρο  στην παροχή εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων  με πρόσβαση σε σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών και τα βιβλία μας είναι επίσης προσεκτικά επιλεγμένα,ώστε να αντιμετωπίζονται  αποτελεσματικά οι ανάγκες όλων των μαθητών μας, οι οποίοι μαθαίνουν Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα.Κατανοώντας ότι οι ανάγκες των μαθητών έχουν αλλάξει με την πάροδο των χρόνων  σε σχέση με τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, το σχολείο μας  ενστερνίζεται αυτή την αναγκαιότητα αλλαγής κι ενσωματώνει στρατηγικές μάθησης που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

Οι μαθητές του Ελληνικού  Σχολείου των Αγίων Αναργύρων έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις πλήρεις εγκαταστάσεις του Oakleigh Grammar, με πρόσβαση στους  υπολογιστές, στους διαδραστικούς  πίνακες και στους εξωτερικούς χώρους. Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στους μαθητές ένα ελκυστικό πρόγραμμα ενεργού συμμετοχής σε φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον.

Μετά τη συγχώνευση το 2012  με το Σχολείο Γνώση, το Ελληνικό Σχολείο των Αγίων Αναργύρων  επέκτεινε το πρόγραμμά του κι έτσι οι μαθητές μπορούν  να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα Ελληνικών όχι μόνο το Σάββατο το πρωί,  αλλά  επίσης  την Τετάρτη, την Πέμπτη και  την Παρασκευή το απόγευμα.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας έχει επίσης προστεθεί πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής  γλώσσας σε μαθητές που χρησιμοποιούν τα Ελληνικά ως μητρική γλώσσα ή σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο με βάση  τα σχολικά εγχειρίδια του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας.

Μια συναρπαστική πρωτοβουλία για την οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι, είναι η εισαγωγή της  Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στο πρόγραμμα του σχολείου μας στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο αλλά και σε επίπεδο VCE.Το Πρόγραμμα του VCE είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Βικτωρίας κι έτσι μας καθιστά  έναν από τους ελάχιστους εκπαιδευτικούς  φορείς που προσφέρουν τη δυνατότητα εκμάθησης της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας.

Το αφοσιωμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό του σχολείου μας παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια,αφού θεωρούμε ότι η εκπαίδευση  και η επιμόρφωση είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός εκπαιδευτικού.

Οι  μαθητές του Ελληνικού  Σχολείου των Αγίων Αναργύρων  με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών χτίζουν ισχυρές σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και μοιράζονται  το κοινό πάθος τους  για τη  μάθηση.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως σκοπό την ανάπτυξη όλων των κατάλληλων δεξιοτήτων των μαθητών,ώστε  να ολοκληρώσουν  με επιτυχία  τις εξετάσεις σε επίπεδο VCE.

Πιστεύουμε ότι η μάθηση είναι  πολύπλευρη.Γι’αυτό το λόγο στο Ελληνικό Σχολείο των Αγίων Αναργύρων  προσφέρουμε μια σειρά  επιπρόσθετων δραστηριοτήτων  εκτός προγράμματος σπουδών όπως μαθήματα χορού, πολιτιστικό πρόγραμμα και μαθήματα μουσικής (μπουζούκι).Επιπλέον, κάθε χρόνο ένας αριθμός μαθητών μας συμμετέχει με απόλυτη επιτυχία στις Εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας που έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Στόχος μας στο Ελληνικό Σχολείο των  Αγίων Αναργύρων είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, όπου  εκπαιδευτικοί  και γονείς  συνεργαζόμενοι στο μέγιστο δυνατό βαθμό, θα  προσφέρουν στους μαθητές ένα ανεκτίμητο δώρο που δεν είναι άλλο από την ευκαιρία να γνωρίσουν όλο τον απαράμιλλο πλούτο της Ελληνικής γλώσσας.

Γι’αυτό το σκοπό οι εκπαιδευτικοί του  σχολείου μας  εντείνουν τις προσπάθειές τους  , ώστε οι μαθητές    να βιώσουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων  την  ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών   για επάρκεια και  αυτονομία  με  δράσεις  και  δραστηριότητες  που έχουν νόημα  γι’ αυτούς.

Έτσι, με την πάροδο του χρόνου  οι  μαθητές μέσω καινοτόμων προγραμμάτων θα μπορέσουν  να αναπτύξουν πλήρως  όλες  τις δεξιότητές   τους  αλλά και να ενισχύσουν  θετικές  στάσεις  και συμπεριφορές  σε σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου.

Πρωτεύων στόχος του σχολείου μας είναι οι μαθητές μας να διατηρήσουν αναλλοίωτη την Ελληνική ταυτότητά τους.

Στο Σχολείο των Αγίων Αναργύρων θεωρούμε  ότι οι σωστές επιλογές σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού σας είναι υψίστης σημασίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ληφθούν υπ’όψιν όσα μπορεί  ένα σχολείο να προσφέρει στους μαθητές για να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.Κάντε μία σοφή και σωστή επιλογή.Επιλέξτε το Ελληνικό Σχολείο των Αγίων Αναργύρων!

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στη σχολική μας κοινότητα!