Ημερομηνίες για το σχολικό έτος

1ο Τρίμηνο
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2018 – Σάββατο 6 Απριλίου 2019
2ο Τρίμηνο
Τετάρτη 24 Απριλίου 2018 – Σάββατο 29 Ιουνίου 2018

3ο Τρίμηνο
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 – Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019

4ο Τρίμηνο
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 – Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019