Ημερομηνίες για το σχολικό έτος

1ο Τρίμηνο
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 – Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
(Την Παρασκευή 30 Μαρτίου το σχολείο θα είναι κλειστό λόγου αργίας)

2ο Τρίμηνο
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 – Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

3ο Τρίμηνο
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 – Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

4ο Τρίμηνο
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 – Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018