Aγαπητοί γονείς/κηδεμόνες κι ευρύτερη σχολική κοινότητα,

 

Βάσει της Βικτωριανής κυβέρνησης, όλα τα σχολεία οφείλουν να τηρήσουν τους 7 κανόνες προστασίας των μαθητών.Έτσι, κι εμείς στο Ελληνικό Σχολείο των Αγίων Αναργύρων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο, οι υπεύθυνοι και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου έχουν δεσμευτεί πλήρως κι υποστηρίζουν την εφαρμογή αυτών των κανόνων στο σχολείο μας. Είναι στόχος μας, η δημιουργία μιας σχολικής κοινότητας, στην οποία όλα τα παιδιά είναι ασφαλή. Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους σχετικά με την πολιτική του σχολείου ως προς το συγκεκριμένο θέμα:

ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΞΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 

ΟΙ 7 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για κάθε παιδί, στο Ελληνικό Σχολείο των Αγίων Αναργύρων  εφαρμόζουμε τις ακόλουθες πρακτικές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας κι εν γένει στη λειτουργία του σχολείου μας ως εκπαιδευτικός φορέας.

 1. στρατηγικές για να διαμορφώσουμε μία ολική νοοτροπία προστασίας των μαθητών, μέσω αποτελεσματικών ενεργειών εκ μέρους των υπευθύνων.
 2. μια ασφαλή πολιτική του σχολείου ή δήλωση δέσμευσης για την ασφάλεια των παιδιών
 3. έναν κώδικα συμπεριφοράς που ανταποκρίνεται στις σαφείς προσδοκίες κατάλληλης συμπεριφοράς ως προς τα παιδιά.
 4. έλεγχο, επιτήρηση, κατάλληλη κατάρτιση προσωπικού κι άλλες πρακτικές από νέο κι υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό,οι οποίες μειώνουν τον κίνδυνο της κακοποίησης παιδιών.
 5. πρακτικές για την αντιμετώπιση και καταγγελία οποιασδήποτε υπόνοιας παιδικής κακοποποίησης.
 6. στρατηγικές για τον εντοπισμό, τη μείωση ή την εξάλειψη των κινδύνων παιδικής κακοποίησης.
 7. στρατηγικές προώθησης της συμμετοχής και ενδυνάμωσης των παιδιών.

 

Στο Ελληνικό Σχολείο των Αγίων Αναργύρων δεσμευόμαστε να προσφέρουμε σε κάθε μαθητή ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο αισθάνονται ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ.Σκοπεύουμε να το πετύχουμε αυτό μέσω:

 • Προώθησης του σεβασμού και με μηδενική ανοχή στον εκφοβισμό
 • δημιουργίας ενός φιλόξενου περιβάλλοντος, χωρίς διακρίσεις
 • Προώθησης της πολιτικής της μηδενικής ανοχής στην κακοποίηση των παιδιών
 • συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους μαθητές με σκοπό την ενδυνάμωσή τους και τον σεβασμό της γνώμης ή των συναισθημάτων τους
 • εφαρμογής παρακτικών προστασίας της παιδικής κακοποίηση, και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν όλες τις καταγγελίες ή ανησυχίες, ανταποκρινόμενοι σε αυτές με συνέπεια, σύμφωνα με την πολιτική του σχολείου
 • Δέσμευσης προαγωγής πρακτκών της πολιτιστικής προστασίας των Αβοριγίνων παιδιών, πρακτικών προστασίας παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά ή / και γλωσσικά υπόβαθρα, και παροχής ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά με αναπηρία
 • Δέσμευσης ενσωμάτωσης στο σχολείο μιας νοοτροπίας σεβασμού, ένταξης και ενδυνάμωσης όλου του ανθρώπινου δυναμικού
 • δημιουργίας ενός περιβάλλοντος μάθησης, στο οποίο τα παιδιά διαφορετικών ικανοτήτων να μπορούν να πετυχαίνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα

 

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Oι υπεύθυνοι, το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, οι εθελοντές και η ευρύτερη σχολική κοινότητα, δεσμεύονται να τηρήσουν τους κανόνες και την πολιτική του οργανισμού, σκοπός του οποίου είναι η ασφάλεια των παιδιών υπό την επίβλεψή μας.

 

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες προστασίας, όπως εφαρμόζονται στο Ελληνικό Σχολείο των Αγίων Αναργύρων, παρακαλούμε να μιλήσετε στους υπεύθυνους του σχολείου (Ελένη Στεφανίδου, Κώστας Παταρίδης ή Γεωργία Κοκκότη (γραμματέας σχολείου) ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους.

EStefanidou@stsanargiriglc.vic.edu.au ή στο 0405 163 578

KPataridis@stsanargiriglc.vic.edu.au ή  στο 0433 188 992

GKokkoti@stsanargiriglc.vic.edu.au ή  στο 0498 724 366

 

ΑΝΑΛΗΨΗ  ΔΡΑΣΗΣ

Αν κάποιο μέλος της σχολικής κοινότητας θεωρεί ότι κάποιο παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο κακοποίησης,  οφείλει  να ενημερώσει  τους υπευθύνους και να καλέσει:

 1. Ώρες γραφείου να επικοινωνήσει με το CHILD FIRST  (πρώτα το παιδί)  στο 1300 762 125  για θέματα ψυχικής υγείας/ παραμέλησης παιδιών.
 2. Να επικοινωνήσει με το CHILD PROTECTION (προστασία παιδιών) στο 1300 360 391, σχετικά με ένα ένα παιδί που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο (κακοποίηση ή άλλη σοβαρή σωματική/ψυχική βλάβη) . Οι υπηρεσίες αυτές ( Child First/Child Protection) θα επικοινωνήσουν με την αστυνομία, αν το κρίνουν αναγκαίο.
 3. Να ανατρέξει στη διαδικασία  που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει ,ώστε να κάνει καταγγελία  στο Chid Protection ή στο Child First
 4. Να ανατρέξει στα τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Αν θεωρείτε ότι το παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο κακοποίησης, καλέστε το 000.

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων του Σχολείου,

 

Κώστας Παταρίδης

Ελένη Στεφανίδου